Välkommen till Firma Dennis Kullman!

Jämställdhets- och mångfaldskonsult

Jag har varit engagerad i och arbetat med jämställdhetsfrågor i nästan 20 år.

Jag har arbetat som jämställdhets- och mångfaldsexpert i både privat och offentlig sektor som anställd och som konsult.

Mitt verksamhetsområde utgår från alla diskrimineringsgrunder.

Jag erbjuder bl a 

  • upprättandet av jämställdhetsplaner
  • jämställdhetsintegrering av verksamheter
  • kunskaper om diskrimineringslagstiftning
  • utbildningar om arbetsrätt och trakasserier
  • processledning
  • coaching av ledningsgrupper

Jag skräddarsyr gärna uppdraget efter dina behov.